• Ο Σύλλογος Γονέων των Μαθητών του Πρότυπου Γυμνασίου Αναβρύτων είναι νέος Σύλλογος , αφού ιδρύθηκε μόλις τον Αύγουστο του 2014, με σκοπούς:

  • Να ακολουθήσει την ορθή λειτουργία και οργάνωση που επιβάλλεται από το διαχωρισμό των Εκπαιδευτικών Βαθμίδων και Σχολικών Μονάδων σε Γυμνάσιο και Λύκειο.
  • Να καλύψει το κενό και την παρατυπία που υπήρχε, εφόσον ο προϋπάρχων Σύλλογος “Σχολείου Αναβρύτων”, λόγω του γεγονότος ότι, με την οργανωτική αναδιάρθρωση και χωρισμό του “Σχολείου Αναβρύτων” σε χωριστές οντότητες Γυμνασίου και Λυκείου, δεν υφίσταται πλέον “ενιαίο Σχολείο Αναβρύτων”. Αντίθετα υπάρχουν δύο ξεχωριστά και μη συστεγαζόμενα Σχολεία, το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Οπότε και ο παλαιός Σύλλογος, παράτυπα, λειτουργεί σαν “κοινός” και “ενιαίος” Σύλλογος, όταν η Πολιτεία έχει διαχωρίσει τα Σχολεία σε Γυμνάσιο και Λύκειο.
  • Δεν εξασφαλίζεται από το σημερινό θεσμό των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων η αυτόματη και χωρίς εξετάσεις πρόσβαση των παιδιών του Γυμνασίου στο Λύκειο. Οπότε δεν υφίσταται και για το λόγο αυτό “ενιαίο Σχολείο”.
  • Επιθυμούμε να λειτουργήσομε με διαφάνεια και ανοικτές σε όλους διαδικασίες, εντός οργανωμένου πλαισίου σε σχέση μεταξύ αφενός γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του Σχολείου και αφετέρου της Διοίκησης του Γυμνασίου.
  • Επιθυμούμε να υποστηρίξουμε πρωταρχικά τα παιδιά μας στις προσπάθειες τους για μόρφωση και να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι.
  • Επιθυμούμε να υποστηρίξουμε τους καθηγητές που στηρίζουν τα παιδιά μας, στις προσπάθειες τους για εκπαίδευση, αξιοπρέπεια και σεβασμό, ασκώντας λειτούργημα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.
  • Επιθυμούμε να υλοποιήσουμε και να συντρέξουμε και αν είναι δυνατόν να επισημάνουμε και να καλύψουμε κενά σε όσα η πολιτεία σχεδιάζει και υλοποιεί στην Γυμνασιακή Εκπαίδευση αλλά και ευρύτερα στην Εκπαίδευση.
  • Επιθυμούμε να είμαστε όλοι μαζί σε αυτά. Είτε μέσω του site , είτε μέσω των συγκεντρώσεων μας , είτε μέσω κάθε μορφής επικοινωνίας.
  • Και όταν φύγουν τα παιδιά μας από το Γυμνάσιο να παραδώσουμε το Σύλλογο στους επόμενους. Και να τον αφήσουμε να λειτουργήσει μόνος του, από τους γονείς που θα έχουν κάθε φορά τα παιδιά τους στο Γυμνάσιο και θα έχουν άμεσα σχέση και αγωνία για αυτά. Οι φιλίες και οι σχέσεις που δημιουργούμε με τους άλλους γονείς ελπίζουμε να παραμείνουν, εκτός Συλλόγου πια.
 • Καταστατικό του Συλλόγου
 • Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε στο ΠΠ Γυμνάσιο Αναβρύτων την 11 Οκτωβρίου 2014, οι εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής, εκπροσώπου στην σχολική κοινότητα και εκπροσώπων του Συλλόγου στην Ένωση Γονέων, πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014, από ώρα 09.00 έως 15.00, στο κτίριο του ΠΠ Γυμνασίου Αναβρύτων.
  Το 1ο ΔΣ

  Το 1ο ΔΣ αντικαταστάθηκε μετά από εκλογές το Μάιο του 2016, το οποίο με τη σειρά του αντικαταστάθηκε μετά από εκλογές που διενεργήθηκαν το Φεβρουάριο του 2017.

  Στις 12 Φεβρουαρίου 2017, κι έπειτα από τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Συλλόγου Γονέων του Προτύπου Γυμνασίου και την πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος  κ. Αντώνη Αλεξανδρίδη, το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα.

  Τον Σεπτέμβριο του 2017 συγκροτήθηκε νέο ΔΣ, λόγω της παραίτησης, για σοβαρούς προσωπικούς λόγους, της κυρίας Κλεοπάτρας Ρετζέπη από το ΔΣ και από τη θέση της προέδρου, καθώς και λόγω της αποχώρησης του κ. Αντώνη Αλεξανδρίδη, εφόσον αποφοίτησε η κόρη του από το Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων.

  Περαιτέρω ανακατατάξεις στο Δ.Σ. έγιναν αυτοδίκαια το Σεπτέμβριο του 2019 λόγω αποχώρησης γονέων των οποίων τα παιδιά έχουν αποφοιτήσει από το Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων.
  Ισχύον ΔΣ

  Η Κωδικοποίηση της σχετικής Νομοθεσίας (από την Ανώτατη Συνομοσπανδία Γονέων Ελλάδας) ακολουθεί εδώ
  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ από ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

 • Με βάση το Καταστατικό του Συλλόγου, ο Σύλλογος διοικείται από 7μελές Δ.Σ. που εκλέγεται για 2 χρόνια, με μυστική ψηφοφορία, σε έντυπα ψηφοδέλτια. Προϋπόθεση ορισμού ΔΣ είναι οι εκλογές που προκηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση.

   

  Δείτε το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ εδώ

 • Στο χώρο αυτό θα αναρτώνται για λόγους διαφάνειας του Συλλόγου μας οι Εκθέσεις Πεπραγμένων
 • Αποτελέσματα – ΔΣ

 • Η Συνδρομή έχει ορισθεί στα 15 ευρώ ανά οικογένεια και ανά έτος και καλύπτει και τους δύο γονείς / κηδεμόνες. Μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να τροποποιηθεί.
  Απόσπασμα Καταστατικού:
  “ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
  ΠΟΡΟΙ – ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΠΟΙΝΕΣ. ΑΡΘΡΟ 4ο
  Μέλη του Συλλόγου γίνονται αυτοδικαίως ο ένας ή και οι δυο γονείς ή οι επίτροποι των ανηλίκων μαθητών που φοιτούν στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αναβρύτων που ευρίσκεται στο Δήμο Αμαρουσίου. Το δικαίωμα εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής ορίζεται από τη γενική συνέλευση. Τα ποσά μπορούν να αυξομειώνονται με απόφαση του Δ.Σ. που θα επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση. Έτος νοείται το σχολικό έτος.
  ΑΡΘΡΟ 5ο
  Πόροι του Συλλόγου είναι:
  1) Οι εγγραφές και συνδρομές των μελών.
  2) Οι προαιρετικές εισφορές των μελών.
  3) Οι δωρεές, κληρονομιές και επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
  4) Τα έσοδα από διάφορες εκδόσεις και εκδηλώσεις του Συλλόγου.
  5) Κάθε άλλο έσοδο που βασίζεται σε νόμιμη αιτία.
  …”
 • Ο Σύλλογος έχει ήδη έναν πρώτο προγραμματισμό. Ο προγραμματισμός όμως που θα υλοποιηθεί εξαρτάται από τις συλλογικές δράσεις. Παρακαλούμε λοιπόν στην αμέριστη βοήθεια σας και συμμετοχή σας στις συλλογικές διαδικασίες, όπως οι Γενικές Συνελεύσεις, οι συναντήσεις ενημέρωσης και γενικότερα σε κάθε συλλογική δράση. Είμαστε πάντα ανοικτοί στις προτάσεις σας και στην επικοινωνία σας με το Σύλλογο, είτε τηλεφωνικά είτε με email. Είναι πάντοτε χρήσιμη και την επιδιώκουμε.