Όργανα και εξοπλισμός για την φυσική αγωγή!

Ευχαριστούμε και την εταιρεία vegga sport για τις φόρμες που μας έκανε χορηγία!