Έτοιμες και στη βιβλιοθήκη του σχολείου μας οι δύο συρόμενες σκάλες, ώστε να είναι χρηστική σε όλη της την έκταση.
Είχαν δρομολογηθεί από το προηγούμενο ΔΣ και το νέο έφερε εις πέρας, μαζί με διάφορες μικροεπισκευές στο χώρο προκειμένου να είναι αντάξιος ενός Προτύπου σχολείου!