Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής. Αφού την υποβάλετε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την πληρωμής της συνδρομής. Η συνδρομή ανέρχεται σε 15 ευρώ και καλύπτει όλη την οικογένεια (και περισσότερα του ενός παιδιά) και ταυτόχρονα και τους δύο γονείς/κηδεμόνες.